Lenen

Lenen

LET OP!!! Lenen kost geld

Hoofdvormen
Geld lenen is geen kunst. De juiste kredietvorm kiezen wél. Er zijn verschillende manieren waarop u kunt lenen. De twee hoofdvormen zijn een doorlopend krediet en een persoonlijke lening.

Doorlopend krediet
Bij een doorlopend krediet kunt u steeds geld opnemen tot een vooraf afgesproken maximumbedrag (uw kredietlimiet). Steeds als u een afgesproken bedrag aflost, kunt u weer geld opnemen tot uw kredietlimiet. Bij een doorlopend krediet staat de rente niet vast. Stijgt de rente, dan wordt het rentedeel van uw aflossingsbedrag groter en duurt het dus langer voordat uw lening is afgelost.

Persoonlijke lening
Bij een persoonlijke lening daarentegen staan de looptijd, het rentepercentage en de totale kredietvergoeding vast. U weet dus precies waar u aan toe bent. Gemiddeld is de rente voor een persoonlijke lening wel iets hoger. Ook ‘rood staan’ is een vorm van lenen. U spreekt met uw bank af tot hoever u in het rood mag gaan (uw kredietlimiet). Meestal vraagt de bank van u dat u eens per drie maanden een positief saldo hebt. Rood staan is wel duur. U betaalt een relatief hoge rente, zeker als u uw kredietlimiet overschrijdt.

Hebt u (tijdelijk) geld nodig? Praat dan eens met Geerts Adviesgroep. Hij kent de verschillende kredietvormen en helpt u bij het selecteren van de juiste vorm en aanbieder. Hier volgen alvast 4 tips over verstandig lenen

tip 1:
Overdenk van tevoren waarvoor u het geld gaat gebruiken

tip 2:
Weet welke rente u uieindelijk betaald

tip 3:
Laat u niet verplichten tot de extra aanschaf van onnodige producten

Tip 4:
Een "adviesgesprek"moet echt advies bevatten


Meer informatie? Neem contact op
Zoeken