Uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

De kosten voor een uitvaart bedragen al snel 7.500,-. Een kostenpost die u vast niet graag achterlaat voor nabestaanden. Daarom is een uitvaartverzekering niet onverstandig.

Verschillende typen uitvaartverzekeringen
U kunt kiezen uit twee typen uitvaartverzekeringen. Bij het ene type krijgen uw nabestaanden het verzekerde kapitaal uitgekeerd waarmee zij zelf de begrafenis of crematie betalen. Dit bedrag staat los van de werkelijke kosten. Bij het andere type krijgen zij geen geld uitgekeerd maar wordt de begrafenis of crematie door de verzekeraar betaald. In het laatste geval spreekt men van een verzekering in natura, waaronder ook kosten voor het opbaren, het vervoer en de rouwkaarten vallen. Vaak zijn de diensten nauwkeurig omschreven en zijn er maximum bedragen vastgesteld. Willen uw nabestaanden uiteindelijk de uitvaart toch zelf regelen en betalen, dan is dat meestal mogelijk. In dat geval wordt een gemaximeerd bedrag uitgekeerd.

Hoe jonger, hoe lager de premie
De premie voor een uitvaartverzekering is onder meer afhankelijk van de leeftijd waarop u de verzekering afsluit. Hoe jonger, hoe lager de premie. Bij het bereiken van de leeftijd van 60 of 65 jaar hoeft u vaak geen premie meer te betalen. De dekking blijft dan natuurlijk wel gewoon van kracht. Bij de natura-variant wordt soms ook een eindleeftijd premiebetaling van 85 jaar gehanteerd, of zelfs levenslange betaling.

Voorkom onderverzekering
Let op: door kostenstijgingen in de afgelopen jaren zijn veel mensen te laag verzekerd. Zorg dus dat u van tijd tot tijd uw uitvaartverzekering laat controleren en eventueel aanpassen.

Productwijzer

Klik hier voor een on-line berekening


Meer informatie? Neem contact op