Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Wat is een rechtsbijstandverzekering?
Deze verzekering biedt een uitkering in natura voor juridische kosten als u als particulier in een conflict terechtkomt. Zo zijn onder meer de kosten voor deskundigen en specialisten gedekt (advocaten, accountants), evenals gerechts- en griffiekosten. Hulp is gegarandeerd.

Redelijk financieel belang
Bij deze verzekering moet het om een redelijk financieel belang gaan en het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren. Alle gezinsleden zijn verzekerd. Meestal zijn conflicten die voortkomen uit een echtscheiding of fiscale geschillen niet gedekt, maar arbeidsrechtelijke conflicten weer wel.

Wachttermijn
Geerts Adviesgroep kent de polisvoorwaarden van de verschillende aanbieders en kan u hierover meer vertellen. Ook kan hij u informeren over de wachttermijn van 3 maanden die meestal van toepassing is. Geschillen die tijdens deze periode ontstaan zijn namelijk, net als geschillen die ontstaan vr de ingangsdatum van de verzekering, niet gedekt..

Productwijzer


Meer informatie? Neem contact op