Lijfrente pensioen

Lijfrente pensioen

Lijfrente als aanvulling op uw oudedagsvoorziening
Een lijfrente is één van de mogelijke oplossingen om uw oudedagsvoorziening, naast het pensioen dat u van de overheid ontvangt en uw werknemerspensioen, aan te vullen. U betaalt dan per maand of per jaar een premie en u krijgt te zijner tijd een periodieke uitkering (de lijfrente). U kunt kiezen voor een tijdelijke of levenslange uitkering. Er zijn diverse soorten lijfrenten zoals de oudedagslijfrente, de nabestaandenlijfrente en de tijdelijke oudedagslijfrente.

Een bedrag storten in een koopsompolis
Als u op relatief jonge leeftijd over een fiks bedrag beschikt, bijvoorbeeld uit een erfenis, kunt u dat ook storten in een koopsompolis. Uit deze ‘spaarpot’ krijgt u, als het zover is, periodiek een bedrag uitgekeerd.

Premies lijfrenten vaak aftrekbaar
Lijfrenten zijn populair omdat de premies, onder bepaalde voorwaarden en tot een bepaald maximum, aftrekbaar zijn van uw belastbare inkomen. Geerts Adviesgroep kan u voorrekenen hoe u uw oudedagsvoorziening optimaal kunt invullen.


Meer informatie? Neem contact op