Levensloopregeling

Levensloopregeling

Balans tussen werk en vrije tijd
De levensloopregeling is geen 'puur' pensioenproduct maar is bedoeld om meer balans te brengen tussen werk en vrije tijd. In grote lijnen werkt het als volgt. Per jaar stort u maximaal 12% van uw brutoloon op een speciale spaarrekening die u bijvoorbeeld opent bij een bank of verzekeraar. Een levensloopverzekering is ook mogelijk.

Fiscaal voordeel door heffingskorting
Het gespaarde tegoed kunt u gebruiken om langdurig verlof op te nemen, uw ouderdomspensioen aan te vullen of om eerder te stoppen met werken. Fiscaal gezien profiteert u van een heffingskorting. De hoogte van die heffingskorting is overigens afhankelijk van het doel waarvoor u het geld gebruikt.

Biedt uw werkgever ruimte voor de levensloopregeling?
Om te beoordelen of de levensloopregeling voor u interessant is, is het dus belangrijk te bepalen of u behoefte heeft aan verlof, eerder stoppen met werken of een aanvulling op uw pensioen. In het laatste geval zullen uw pensioenreglement en uw verlofregeling daar ruimte voor moeten bieden. Geerts adviesgroep adviseert u over de (on)mogelijkheden van de levensloopregeling.


Meer informatie? Neem contact op
Zoeken

Overige regiobank