Caravanverzekering

Caravanverzekering

Een caravanverzekering dekt de schade aan uw caravan, de voortent of luifel en aan de inboedel. Buiten catastrofes vallen bijna alle schadeoorzaken binnen de verzekering, dus k als de caravan aan de auto is gekoppeld. Tenzij de oorzaak ligt bij gebreken aan de caravan of inboedel zelf.

Let goed op de voorwaarden
Na aanschaf is uw caravan voor een bepaalde periode tegen de nieuwwaarde verzekerd, daarna vaak tegen de dagwaarde. Dit verschilt per aanbieder en per verzekeringsproduct. In het algemeen valt reisbagage buiten de verzekering. Voor stacaravans zijn varianten van de caravanverzekering verkrijgbaar. Let goed op de polisvoorwaarden: diefstal van uw caravan is vaak alln gedekt als u de nodige preventiemaatregelen heeft getroffen. Geerts Adviesgroep kan u hierbij helpen.


Meer informatie? Neem contact op