Arbeidscontracten

Arbeidscontracten

In de wet wordt een arbeidsovereenkomst omschreven als een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, in dienst treedt bij de andere partij, de werkgever, om tegen betaling van loon arbeid te verrichten.

In een arbeidsovereenkomst staan de belangrijkste afspraken over je werk. Andere namen voor een arbeidsovereenkomst zijn: arbeidscontract, dienstverband, dienstbetrekking of loondienst.

Een arbeidsovereenkomst kan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd zijn. Deze kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Het is echter verstandig om de zaken op papier te zetten.

Het opstellen van een arbeidscontract vereist zeer specifieke kennis overde wetten en laatste ontwikkelingen op dat gebied. Je moet denken en rekening houden met bijvoorbeeld (burgerlijk wetboek, C.A.O., wet gelijke behandeling).

Geerts adviesgroep kan u helpen bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten of deze voor u opstellen.


Meer informatie? Neem contact op
Zoeken