• U bevindt zich hier :
  • Home >

Afschaffing partnertoeslag AOW

Het ministerie van SZW en de Stichting Pensioenkijker.nl zijn samen een campagne gestart over de afschaffing van de zogeheten AOW-partnertoeslag. Uit onderzoek blijkt dat slechts één op de drie mensen die de gevolgen van de afschaffing ondervinden, weet dat de toeslag in 2015 wordt afgeschaft. Onder de noemer ‘U wilt na uw 65ste genieten van uw vrije tijd. Weet u hoeveel u dan heeft te besteden?’ probeert SZW mensen ertoe te bewegen nu al na te denken over hun financiële situatie na pensionering.

De AOW staat weer eens in het brandpunt van de belangstelling. Eind november besteedde het CBS nog een heel hoofdstuk aan de “explosieve groei van de onvolledige AOW-uitkeringen” in zijn rapport ‘De Nederlandse samenleving 2008’. Uit die cijfers blijkt dat steeds meer ouderen in Nederland geen recht op een volledige AOW hebben, bijvoorbeeld omdat ze een tijd in het buitenland hebben gewerkt. Begin 2008 waren er bijna 450.000 onvolledige uitkeringen, zo’n 3,5 keer zoveel als twintig jaar geleden.

Tweeverdieners
Zoals gezegd vervalt straks ook de partnertoeslag voor een jongere partner. Nu is het zo dat iedereen die in Nederland woont, op grond van de AOW recht heeft op een uitkering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Iemand die getrouwd is of samenwoont met een jongere partner die geen of weinig inkomen heeft, kan bovendien een partnertoeslag krijgen. Mensen die in of na 2015 65 jaar worden, hebben geen recht meer op die toeslag en dat kan een fors financieel probleem opleveren.
In 1996 besloot het toenmalige kabinet de partnertoeslag AOW af te schaffen, omdat die niet meer van deze tijd is. De toeslag is nog gebaseerd op het oude kostwinnerschap van de man. De laatste jaren is het aantal tweeverdieners echter flink gestegen en hebben steeds meer vrouwen een eigen inkomen. In 2015 wordt het aantal tweeverdieners geschat op 75 procent van alle samenwonenden. De wijziging past bij de voortschrijdende emancipatie en toenemende economische zelfstandigheid van vrouwen.
Meer informatie over de AOW en de afschaffing van de partnertoeslag is te vinden op www.szw.nl of www.pensioenkijker.nl.

Zoeken

Overige nieuwsitems