• U bevindt zich hier :
  • Home >

NVA bepleit gelijkschakeling pensioenopbouw

Morgen behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Belastingplan 2009. De NVA vraagt aandacht voor de maximumpremiegrondslag in de derde pensioenpijler en bepleit deze grondslag te verhogen. In de praktijk constateren financile dienstverleners namelijk binnen de huidige regelgeving de nodige problemen voor zelfstandigen en zzp-ers om een adequaat pensioen op te bouwen.

De NVA is tevreden met het voorstel om de voor 2008 doorgevoerde verlaging van de aftrekmogelijkheden in de derde pensioenpijler weer terug te brengen tot het oorspronkelijke niveau van 2007. De NVA pleit er echter voor dat de fiscale aftrekmogelijkheden voor ondernemers, zelfstandigen en zzp-ers in de derde pensioenpijler met dit Belastingplan alsnog gelijk worden geschakeld met de aftrekmogelijkheden die werknemers binnen de tweede pensioenpijler hebben.

Concreet bepleit de NVA een verruiming van de mogelijkheden om pensioen op te bouwen door middel van aanpassing van de derde pensioenpijler. Deze aanpassing houdt in dat het huidige systeem van de jaarruimte- en inhaalruimteberekening wordt aangevuld met de zogenoemde 'oude' derde tranche (de inhaalaftrek) van het fiscale regime dat gold onder de Brede Herwaardering II. Deze 'inhaalaftrek' zou volgens ons de NVA moeten openstaan voor alle belastingplichtigen (vanaf een bepaalde leeftijd) die een aantoonbaar 'niet te verwaarlozen tekort' in de pensioenopbouw hebben. De NVA heeft dit voor de politiek concreet uitgewerkt.

De NVA wijst erop, dat gegeven de huidige economische omstandigheden, het realiseren van een adequaat pensioen onder druk is komen te staan. Voorkomen moet worden dat mensen door het niet kunnen realiseren van een adequate pensioenopbouw binnen de derde pijler uiteindelijk een beroep moeten doen op de algemene overheidsmiddelen. Ook meent de NVA dat het invoeren van het nationale pensioenregister er in belangrijke mate kan bijdragen aan het inzichtelijk maken van een pensioentekort, zodat er tijdig kan worden aangevuld. Dit is nadrukkelijk ook in het belang van mensen die voor hun pensioenopbouw helemaal zijn aangewezen op de derde pensioenpijler.

Zoeken

Overige nieuwsitems