• U bevindt zich hier :
  • Home >

Geen garantie voor verzekeringsproducten

De garantieregeling voor spaartegoeden, het depositogarantiestelsel van maximaal € 100.000,- per persoon per bank, is alleen van toepassing op bankproducten (lopende rekeningen, spaarrekeningen en termijndeposito’s) en niet op financiële spaarproducten bij verzekeraars. Dit blijkt uit een brief, d.d.14 oktober 2008, die minister Bos van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zo wordt bij een spaarhypotheek de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk afgelost met het gedurende de looptijd gespaarde kapitaal. Is dit kapitaal opgebouwd met een verzekering, dan geldt de garantiestelling niet, is het kapitaal opgebouwd via een spaartegoed op een geblokkeerde rekening bij een bank, dan geldt de garantiestelling wel.

Ons commentaar:

Kenmerkend voor geblokkeerd banksparen is dat de spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (SEW of BEW) onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening. Bij de SEW geldt dat de spaarrekening een gegarandeerde waarde op de einddatum heeft. Deze gegarandeerde waarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. Voor de BEW geldt de garantie uiteraard niet. Als deze spaartegoeden onder het deposito garantiestelsel vallen, is de vraag gerechtvaardigd of dit ook niet voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) zou moeten gelden. Zo niet, dan is een vlucht van de KEW naar de SEW of BEW niet ondenkbeeldig.

Overigens geldt het depositogarantiestelsel niet alleen voor particulieren, maar ook voor ondernemingen, die een verkorte balans mogen publiceren. Dus ook voor de DGA, die aan de hiervoor gestelde voorwaarden (minder dan 50 man personeel en een netto omzet lager dan € 8,8 miljoen (vanaf 2007) en € 7,3 miljoen (2006)) voldoet.

Zoeken

Overige nieuwsitems