• U bevindt zich hier :
  • Home >

Voorkom brand in uw woning

Hoe kunt u brand voorkomen en wat moet u doen bij brand?

Alledaagse preventieve maatregelen

- laat de tv niet onnodig stand-by staan

- leg geen snoeren onder het tapijt

- laat eenmaal per jaar uw c.v. en geiser schoonmaken en controleren

- zorg dat de schoorsteen minstens eenmaal per jaar wordt geveegd

- gebruik altijd schoon en droog hout voor de open haard

- zorg dat kinderen niet met lucifers of aanstekers kunnen spelen

- doof sigaretten of sigaren nooit in een prullenmand

- rook nooit in bed

- zet geen kaarsen in de buurt van brandbaar materiaal, zoals gordijnen en gebruik onbrandbare kaarsenstandaards

- vul de brander van fondue- en gourmetstellen niet in de nabijheid van vuur

- houd halogeenverlichting, i.v.m warmteproductie, uit de buurt van brandbaar materiaal en schakel deze uit bij afwezigheid

- laat een strijkbout nooit onbewaakt achter

- wanneer de zekeringen doorslaan, verhelp dan de oorzaak of roep de hulp van een vakman in

- neem brandwerende kast voor uw waardevolle spullen

- zorg er voor dat het telefoonnummer van de brandweer of het landelijk alarmnummer, 112, bij de telefoon ligt.

In de keuken

- maak er een gewoonte van brandbaar materiaal uit de omgeving van uw kooktoestel te weren, dus geen theedoeken, handdoeken, pannenlappen of verpakkingsmaterialen van gebruikte etenswaren in de buurt van uw fornuis

- verschoon regelmatig het filter van uw afzuigkap. Vet kan er vlam in vatten

- bewaar vluchtige en licht ontvlambare schoonmaakmiddelen bij voorkeur niet in uw keuken. Als dat niet anders kan, zorg dan dat ze worden opgeborgen in een ruimte met goede ventilatie en uit de buurt van waakvlammen van geisers of kachels

- wanneer u met vluchtige of licht ontvlambare schoonmaakmiddelen in de keuken aan het werk bent, zorg dan eveneens voor goede ventilatie, schakel waakvlammen eventueel uit en zorg dat er niet gerookt wordt.

In de garage

- gebruik spuitbussen nooit in de buurt van een brander of een waakvlam

- zet spuitbussen nooit in de zon

- kijk uit met flessengas. Plaats de fles rechtop, gebruik goede slangen en klemmen en controleer de aansluiting met een zeepoplossing. Dus nooit met lucifers! Vul de fles nooit met lpg.

- wees voorzichtig met licht ontvlambare materialen, zoals benzine of spiritus.

Rookmelders

Een brand ontdekt u zo snel mogelijk door een rookmelder. Let hierbij op het volgende:

- is het een goedgekeurde melder door het Keurmerkinstituut Consumentproducten?

- is het signaal goed hoorbaar op de plaats waar dat nodig is?

- werkt de melder op het lichtnet of een batterij? Check de batterijen maandelijks.

- geeft de melder een signaal wanneer de batterij bijna leeg is?

- hoeveel melders zijn er nodig?

Een vluchtplan

In het geval van brand moet u zo snel mogelijk naar buiten. Daarom is het nuttig om met eventuele huisgenoten een vluchtplan te maken. Dit zijn de tips:

- zorg dat iedere huisbewoner weet wat voor hem/haar de beste vluchtroute is

- vlucht bij voorkeur altijd naar beneden

- zorg ervoor dat de vluchtroute ontdaan is van mogelijke barricades, zoals fietsen, vuilniszakken etc.

- let erop dat deuren snel te openen zijn, houd daarom sleutels van deuren die 's nachts op slot zijn binnen handbereik

- spreek van tevoren af wie voor welke baby, kind, oudere of mindervalide zorgt.

Meer informatie vindt u in de folder "brandveiligheid in huis". Deze brochure kunt u bestellen door EUR 2 over te maken op girorekening 38 88 33 ten name van Consument en Veiligheid te Amsterdam, tel. 020-5114567. Bron: Stichting Consument en Veiligheid

Blusmiddelen

Nadat U de brandweer heeft gewaarschuwd, kunt u met verschillende blusmiddelen overgaan tot het bestrijden van een brand. Het Nationaal Centrum voor Preventie zegt hierover het volgende:

Waterslang

Een tuinslang van voldoende lengte, permanent aangesloten op de waterleiding, waarmee iedere plaats in de woning bereikt kan worden is nuttig. Nog beter is een kleine slanghaspel die speciaal voor de brandbestrijding is ontwikkeld. Die kan tevens gebruikt worden voor het nat houden van een rieten kap, maar ook voor het sproeien van de tuin en het wassen van de auto.

Blustoestel

Brandblustoestellen zijn ht eerste hulpmiddel voor het blussen van een brand in een beginstadium. Het bluseffect van een blustoestel is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de aard, de omvang en de plaats van de brand, de hoeveelheid blusstof en de geoefendheid van degene die het toestel bedient. Als blusstof worden in blustoestellen gebruikt:

- water en schuim;

- bluspoeder;

- koolzuurgas (CO2=kooldioxyde=koolzuursneeuw);

Het blusmiddel moet geschikt zijn om het type brand dat men verwacht te blussen. Om dit te kunnen bepalen zijn vier 'brandklassen' vastgesteld.

- brandklasse A: branden van vaste stoffen zoals hout, papier, textiel.

- brandklasse B: branden van vloeistoffen zoals benzine, olie, spiritus, aceton.

- brandklasse C: branden van gassen zoals aardgas, LPG, pro-paan, butaan.

- brandklasse D: branden van lichte metalen zoals natrium, magnesium, titanium.

Deze lettercodering is ook op het etiket van blustoestellen terug te vinden, waardoor men weet voor welk type brand het blustoestel geschikt is. In het woonhuis kan men vooral branden van brandklasse A verwachten.

Aanschaf blustoestel

Voor de aanschaf van een blustoestel moet u op het volgende letten:

- De blusstof moet geschikt zijn voor de brand die in een woning verwacht kan worden (meestal brandklasse A);

- Het toestel moet door de bewoners gemakkelijk bediend kunnen worden;

- Het toestel moet navulbaar en controleerbaar zijn;

- Schaf een toestel aan met een rijkskeurmerk afgegeven door de directie Brandweer en Rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

- Koop een niet te klein toestel (in ieder geval meer dan 2 kg), anders is het bluseffect te gering;

- Lees goed de bijbehorende instructies;

- Breng het toestel zichtbaar en niet te hoog aan op een voor iedereen bereikbare plaats;

- Laat het toestel meteen na gebruik hervullen, ook al is het nog niet leeg;

- Laat het toestel periodiek controleren (ten minste nmaal per jaar);

- Monteer slanghaspels bijvoorbeeld onder de trap of in de berging, in ieder geval zo dat iedere plaats in het huis snel met de waterstraal bereikt kan worden.

Brandpreventie voor de open haard

Een open haard is erg gezellig, maar tevens een bron van brandschade. Houdt u zich, om te voorkomen dat u daar het slachtoffer van wordt, aan de volgende richtlijnen:

- Zorg dat uw open haard en het bijbehorende rookafvoerkanaal in goede conditie zijn;

- Laat uw schoorsteen minstens eenmaal per jaar vegen;

- Wanneer u een brandbaar dak heeft, zorg dan voor een vonkenvanger op de schoorsteen en zorg ervoor dat deze vrij is van bladeren, takjes en vogelnesten;

- Zorg er voor, dat door het plaatsen van een vonkenvanger voor het haardvuur geen vonken kunnen vallen op uw parket, vloerbedekking of tapijtjes;

- Stook bij voorkeur harsvrij hout (eiken, beuken, berk, fruitbomen), gooi geen geverfd of gebeitst hout, textiel of kunststoffen in het vuur.

- Als er ondanks uw maatregelen toch een schoorsteenbrand ontstaat, sluit dan onmiddellijk de schoorsteenklep, doof het haardvuur met zand en waarschuw eventueel de brandweer. Laat na de brand uw schoorsteen vegen en controleren op eventuele beschadiging.

Bewaar uw waardevolle spullen veilig in een brandkast

Met een brandwerende kast kunt U uw waardevolle spullen tegen brand beschermen. De brandwerendheid van de kast moet uit een testrapport blijken. Een testrapport kunt u opvragen bij de fabrikant of de leverancier. Belangrijk om te weten is dat een brandwerende kast geen bescherming tegen inbraak biedt en dat foto's, dia's en floppy-discs een andere kast vereisen. Meer informatie over brandkasten kunt u vinden op de site van het Nationaal Centrum voor Preventie.

Zoeken

Overige nieuwsitems