• U bevindt zich hier :
  • Home >

DSB Bank zal schade verrekenen als zorgplicht is geschonden

Curatoren DSB Bank zullen schade verrekenen als zorgplicht is geschonden

Wognum, dinsdag 9 maart 2010 - De afgelopen week heeft een aantal klanten van DSB Bank schriftelijk zorgen kenbaar gemaakt over hun positie in het faillissement. Het betreft klanten die niet alleen een schuld hebben aan de Bank, maar die stellen ook een vordering tot schadevergoeding op DSB Bank te hebben. Deze vordering vloeit voort uit het feit dat DSB Bank haar zorgplicht zou hebben geschonden tegenover deze klanten.

Inmiddels hebben klanten zich beroepen op verrekening van hun mogelijke vordering met hun schuld aan DSB Bank. Volgens de contracten die klanten met DSB Bank hebben gesloten, is het echter niet toegestaan vorderingen met schulden te verrekenen.

Curatoren hebben na overleg met de crediteurencommissie en de rechter-commissaris besloten dat schade in mindering zal worden gebracht op de schuld die de klanten aan DSB Bank hebben als klanten met curatoren overeenstemming bereiken over de hoogte van de schade of als uit een onherroepelijk vonnis blijkt dat schade moet worden vergoed.

Op deze manier komen curatoren aan de zorgen van klanten tegemoet.

Niet eenzijdig betaling stoppen of verminderen

Curatoren hebben de klanten laten weten volop bezig te zijn met de afwikkeling van individuele klachten. Zolang een klacht van een individuele klant nog niet is afgewikkeld, geldt dat klanten nog steeds integraal aan hun betalingsverplichtingen tegenover DSB Bank moeten voldoen. Klanten kunnen dus niet eenzijdig hun maandelijkse betalingen verminderen of stopzetten.

Het verminderen of stopzetten van betalingen kan voor klanten ernstige gevolgen hebben. De vordering van DSB Bank zal hierdoor steeds verder oplopen. Klanten lopen het risico dat de vordering van DSB Bank direct opeisbaar wordt en dat melding bij het BKR zal moeten plaatsvinden.

Curatoren herhalen dat klanten zich geen zorgen hoeven te maken, indien na afwikkeling van een klacht mocht blijken teveel aan curatoren is betaald. Curatoren garanderen dat klanten alle na 12 oktober 2009 te veel aan curatoren betaalde bedragen terugkrijgen.

Indien klanten niet in staat zijn hun maandlasten te voldoen, kunnen zij bij curatoren een verzoek indienen voor een tijdelijke verlaging van hun lasten. Indien daarvoor gronden zijn, zal aan deze klanten een tijdelijke betalingsregeling worden aangeboden.

Afzender van dit persbericht zijn de curatoren van DSB Bank BV

Perscontacten:

Charles Huijskens

T: 020 68 55 9 55

M: 06 53 10 50 72

Dit is een origineel persbericht.

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.

(c) ANP 2010 alle rechten voorbehouden

Zoeken

Overige nieuwsitems