• U bevindt zich hier :
  • Home >

Belasting wijzigingen

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Deze aftrekpost is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen. Deze is daardoor vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf.

Met ingang van 2010 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Zo is het percentage in 2010 verhoogd naar 28 % ( 25 % in 2009)

Tabel 2010

Meer dan

Maar niet meer dan

Bedraagt de aftrek

0

€ 2.200

0%

€ 2.200

€ 54.000

28 %

€ 54.000

€ 100.000

€ 15.120

€ 100.000

€ 300.000

€ 15.120 verminderd met 7.65 % van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 100.000 te boven gaat

€ 300.000 en meer

0

Opmerking: Personenauto’s komen normaal gesproken niet in aanmerking voor deze regeling.

Per 1 januari 2010 komen zeer zuinige personenauto’s en elektrische auto’s hiervoor wel in aanmerking. ( Eventuele toelichting is te verkrijgen bij Geerts Adviesgroep)

MKB- winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling wordt verhoogd van 10.5 %( 2009) naar 12 % ( 2010).

Tevens is voor 2010 de koppeling met het urencriterium( 1.225 uur op jaarbasis) komen te vervallen. Als u minder uren maakt heeft u dus toch nog recht op MKB-winstvrijstelling.

Geen motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s

Het tarief voor de motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige personenauto’s gaat per 1 januari 2010 naar nul. Onder zeer zuinige auto’s worden personenauto’s verstaan met een CO2 –uitstoot van maximaal 95 g/km (diesel) of maximaal 110 g/km ( benzine/aardgas). De definitie van zeer zuinige auto’s zal periodiek worden herzien.

Verlaagde btw-tarieven

Voor schilder-, en stukadoorswerkzaamheden geld vanaf 15 september 2009 het verlaagde btw-tarief ( 6 %) voor woonhuizen ouder dan 2 jaar. Dit was voorheen bij woonhuizen ouder dan 15 jaar. Een ondertekende ouderdomsverklaring blijft noodzakelijk.

Boete zwartsparen en niet aangeven bijtelling privégebruik auto van de zaak

Met ingang van 1 juli 2009 is de vergrijpboete op het niet aangeven van Box 3 inkomen (spaargeld) verhoogd tot maximaal 300 % van de verschuldigde belasting. Dit betekent dat zwartspaarders zwaar beboet kunnen worden.

Per 1 januari 2010 wordt de inkeerregeling versoberd. Voortaan kan een boete van 15 % van de verschuldigde belasting worden opgelegd over het vermogen dat langer dan twee jaar in het buitenland staat.

Als er ten onrechte geen bijtelling heeft plaatsgevonden voor het privégebruik auto van de zaak kan een verzuimboete van maximaal € 4.920 worden opgelegd. Daarnaast is er de mogelijkheid tot een nog hogere vergrijpboete bij het ontduiken van grote bedragen door bijvoorbeeld het vervalsen van een rittenadministratie.

Zoeken

Overige nieuwsitems