• U bevindt zich hier :
  • Home >

Hoeveel vakantiedagen bouw je op tijdens ziekte?

Het Nederlandse arbeidsrecht bevat verschillende regels over de vakantie(opbouw) en ziekte. Een van die regels is dat een volledig zieke werknemer over maximaal een halfjaar vakantierechten opbouwt. Als een werknemer bijvoorbeeld normaal gesproken op jaarbasis 25 vakantiedagen opbouwt en die werknemer is twee jaar volledig ziek dan heeft de werknemer in die periode van ziekte dus 12,5 in plaats van 50 vakantiedagen opgebouwd. Bij uitdiensttreding hoeft de werkgever over die ziekteperiode dan maar 12,5 vakantiedagen uit te betalen.

De Nederlandse wetgeving is voor een groot deel gebaseerd op Europese richtlijnen. Over de opbouw van vakantiedagen bestaat ook een dergelijke richtlijn. Kort samengevat verplicht die richtlijn de lidstaten om ervoor te zorgen dat aan alle werknemers vakantie met behoud van loon van minimaal vier weken wordt toegekend. In de Nederlandse wet is voor de zieke werknemer dus een uitzondering gemaakt.

Onlangs is er in arbeidsrechtland enige commotie ontstaan over de vraag of de Nederlandse wetgeving op dit punt wel in overeenstemming is met de Europese richtlijn. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap heeft namelijk in een zaak uitgemaakt dat ook zieke werknemers aanspraak hebben op minimaal vier weken betaalde vakantie per jaar.

De omzetting van de hiervoor genoemde Europese wetgeving in onze nationale wetgeving is dus hoogstwaarschijnlijk niet goed gegaan. Het ministerie van Justitie heeft aangegeven een en ander te zullen bestuderen om te bezien wat de gevolgen daarvan zijn. Men ging ervan uit dat er onduidelijkheid zal zijn over de vraag hoe werkgevers moeten omgaan met de opbouw van vakantie en zieke werknemers, totdat het ministerie met een antwoord komt. Een werknemer kan in principe niet rechtstreeks rechten ontlenen aan de Europese richtlijn.

In oktober 2009 heeft de kantonrechter in Utrecht echter bepaald dat de zieke werknemer wel rechten kan ontlenen aan die Europese richtlijn. In die zaak moest de werkgever dus aan de werknemer over de volledige ziekteperiode in plaats van over slechts een halfjaar vakantiedagen uitbetalen.

Het is nog niet helder hoe dit probleem zich zal ontwikkelen. De uitspraak van de kantonrechter in Utrecht is op zichzelf wel een duidelijke aanwijzing. Het advies aan ondernemers is dan ook dat zij er serieus rekening mee moeten houden dat tijdens ziekte over de volledige ziekteperiode vakantiedagen worden opgebouwd en bij uitdiensttreding dus zullen moeten worden uitbetaald.

Bob Hoefnagels,

bedrijfsjurist DAS Den Bosch

Zoeken

Overige nieuwsitems