• U bevindt zich hier :
  • Home >

Europese richtlijnen betaaldiensten

De uitvoeringstermijn

Door de nieuwe regelgeving worden ook internationale overschrijvingen binnen de Europese Unie en de landen van de Europese Economische Ruimte (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) binnen drie werkdagen verwerkt. Vanaf 1 januari 2012 moet de verwerking binnen n werkdag geschieden. Deze termijnen kunnen voor betaaltransacties die op papier worden genitieerd met nogmaals een werkdag worden verlengd.

Het verbod van valutering

Valutering van betaaltransacties is niet meer toegestaan. In Nederland was dit al niet meer bij alle banken gebruikelijk. Dit betekent dat de valutadatum van de creditering van de betaalrekening van de begunstigde uiterlijk valt op de werkdag waarop de rekening van de bank van de begunstigde wordt gecrediteerd. De valutadatum van de debitering van de betaalrekening van de betaler mag niet eerder zijn dan de datum van debitering van de betaalrekening van de betaler.

De wijziging van de betaalvoorwaarden

Als banken hun betaalvoorwaarden willen wijzigen, moeten hun klanten daarvan minimaal twee maanden van tevoren op de hoogte gesteld worden. Als een betaalproduct wordt opgezegd, wordt het vooruitbetaalde bedrag terugbetaald.

De verruiming van de terugboekingstermijn

De terugboekingstermijn van de incasso-variant van de doorlopende machtiging wordt verruimd van 30 dagen naar 56 dagen (8 weken).

Het eigen risico in geval van verlies of diefstal van een betaalinstrument

Het eigen risico in geval van verlies of diefstal van een betaalinstrument bedraagt maximaal 150 euro (dit geldt nu alleen voor een bankpas). Uiteraard is dit niet van toepassing in geval van fraude, opzet of grove nalatigheid door de betaler.

Zoeken

Overige nieuwsitems